KalkulátorLap

Autós-motoros kalkulátorok gyűjteménye

Egyéb büntetési tételek

2. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A vasúti átjárón való áthaladásra vonatkozó rendelkezések A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet Bírság összege Ft-ban
1. A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rendelkezések 39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont 100 000
2. A vasúti átjáróra történő ráhajtásra vonatkozó rendelkezések 39. § (5) be kez dés a) és b) pont 300 000
 
3. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek jelzései A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet Bírság összege Ft-ban
1. A fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség 9. § (4) bekezdés c) pont 50 000
2. A tovább haladás tilalmát jelző fényjelzés 9. § (4) bekezdés d) pont 100 000
 
4. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A járművel történő megállásra és várakozásra A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet Bírság összege Ft-ban
1. A megállás tilalmára 40. § (5) bekezdés a), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m) pont 30 000
2. A várakozás tilalmára 41. § (2) bekezdés a), c), d) pont 30 000
 
5. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Az autópálya leálló sávjának igénybevételére A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet Bírság összege Ft-ban
1. Haladás a leállósávon 36. § (1) bekezdés és 37. § (2) bekezdés 150 000
2. Megállás az úttesten és a leállósávon 37. § (4) bekezdés 100 000
 
6. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet Bírság összege Ft-ban
1. A behajtás tilalmára 14. § (1) bekezdés n), z) pont 50 000
2. A kötelező haladási irányra 14. § (1) bekezdés a), b), c) pont 50 000
 
7. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A természet védelmére A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény Bírság összege Ft-ban
1. A gépjárművel engedély nélkül történő közlekedés
a) védett természeti területen
b) fokozot tanvédett természeti
területen
38. § (1) bekezdés j) pont a) 150 000
b) 300 000
2. Az engedélyezett közlekedési útról
való letérés a védett vagy fokozottan
védett természeti területen
38. § (1) bekezdés j) pont 100 000